Dla Autorek i Autorów

Propozycje publikacji przyjmujemy wyłącznie w trakcie trwania naboru. Ogłoszenia o aktualnym naborze znajdziecie na stronie internetowej oraz na naszym fanpage’u.

Prosimy o nadsyłanie tekstów zgodnych z poniższymi wytycznymi.

Format: .doc, .docx

Objętość: maksymalnie 2 utwory poetyckie, w przypadku utworów dramatycznych i prozatorskich – do 3 tysięcy znaków.

Krój pisma: Times New Roman, 12 pkt

Autorka/Autor wysyłając swoje propozycje wyraża zgodę na nieodpłatną publikację oraz wykorzystanie danych osobowych na potrzeby tejże publikacji.

Obowiązek Informacyjny

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Magazyn literacki Szorty
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W każdej chwili macie Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ich przeniesienia. Wszystko to na zasadach określonych w przepisach art. 16-21 RODO.
  3. Dane będą przetwarzane w celu nawiązania z Państwem kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomości oraz w celu oceny/publikacji Państwa twórczości.