to ryby morskie, ptactwo powietrzne, bydło, ziemia i wszystkie zwierzęta będą panować nad nim

Krzysztof Kwintkiewicz

nasi bracia, siostry

nienazwana gleba, wysuszone pole

wszyscy ci, którzy nas pożegnają i osądzą

są dla nas mistrzami

milczenia, zwykłą

pośredniością, ciągłym pomiędzy.

czy ich bycie wieczne nie zastanawia bardziej

niż fakt, że stracimy matki nasze i ojców, naszych

poetów, inżynierów, przywódców

miłości nasze, dzieci

i siebie samych.

nasi bracia, siostry

zatrute morza, podeptane góry

wyrywane bezmyślnie byliny

wszyscy ci, którzy nas pożegnają

i gorzko wspomną

wbrew naszym marnym świętym księgom

to oni zostali wybrani.


Krzysztof Kwintkiewicz (ur. 1995) – autor prozy i poezji, z wykształcenia filolog. Laureat konkursów poetyckich, w tym m.in. Turnieju Jednego Wiersza im. P. B. Greca. Publikował m.in. w „Helikopterze”, „Wydawnictwie j” oraz „Składce”. Jest miłośnikiem amerykańskiej prozy postmodernistycznej i całej polskiej awangardy. Na co dzień pracuje jako specjalista od komunikacji, z kolei po godzinach walczy o prawa drzew i krzewów. Mieszka w Warszawie.

ilustracja: Magdalena Batko, korekta: Monika Pertek-Koprowska