Sam-o-Lub-i.e.

Kasia Jachim

Sam-o-Lub-i.e.

stać będziesz w szarości

bez-barwny

bez-głośny

bez e-mnie


Kasia Jachim – radca prawny, mama piątki dzieci, żona. Krakowianka, która pokochała wieś i zamieszkała w Modlnicy pod Krakowem. Pisze prozę i wiersze. Publikowała na łamach „Twórczości”, jest laureatką rozmaitych konkursów literackich. Pracuje nad swoją debiutancką powieścią.

ilustracja: Magdalena Batko, korekta: Monika Pertek-Koprowska